Klankbordgroep Integraal Kind centrum

NUNSPEET =- De woonomgeving van een te stichten IKC heeft via haar Buurtcollectief laten weten bezwaren te hebben tegen dit fenomeen. Het betreft de groenvoorziening en de verkeersafwikkeling.

Er hebben al een aantal gesprekken plaats gevonden. De gemeente wil het probleem tackelen door een participatietraject op te starten met een klankbordgroep. Daarin nemen zowel vertegenwoordigers van de buurt als van het IKC zitting. De gesprekken vinden plaats onder leiding van een extern buro.