Webinar rondom plannen voormalige Kijktuinen

 

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het voorlopig stedenbouwkundig plan en concept beeldkwaliteitsplan die zijn opgesteld liggen vanaf 26 januari ter inzage voor advies van inwoners en omwonenden. De plannen zijn in te zien op het gemeentehuis en via www.nunspeet.nl/kijktuinen. Daarnaast organiseert de gemeente op 26 januari 2021 van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur een webinar via MS Teams waar beide plannen worden toegelicht.

Het webinar is bedoeld om aan omwonenden en inwoners van de gemeente informatie te verstrekken over de toekomstige plannen in de Kijktuinen. De plannen voor de daadwerkelijke inrichting/uitvoering van de wijk en de inschrijving voor huur- en koopwoningen gaat nog niet van start, omdat nog niet is bepaald hoe de woningen uitgegeven worden. Dit wordt bepaald bij het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Zodra de inschrijving van start gaat, wordt dit bekend gemaakt via www.nunspeet.nl/kijktuinen, Nunspeet-Huis-aan-Huis en de lokale media.

Meer informatie over deze plannen en het aanmelden voor de webinar is te vinden op www.nunspeet.nl/kijktuinen.