Meer uren voor mantelzorg

HEEERDE - De gemeente Heerde waardeert vrijwilligers en mantelzorg. Ze wil meer geld uittrekken voor inrichtign en werven van vrijwilligersplekken. 

Om alles te stroomlijnen heeft de coördinator voor zowel het vrijwilligerswerk als de mantelzorg taken vier uur extra nodig om er uitvoering aan te kunnen geven.