Gezinscoach voor Steun- en Informatiepunt

De gemeente Heerde wil een extra gezinscoach aanstellen voor het Steun- en Informatiepunt STIP. Het gaat met name om het oppakken van lichte zorgvragen.

Dit betreft een pilot van vooralsnog twee jaar. Als de jaarlijkse evaluatie positief uitpakt  is het de bedoeling de functie structureel te maken. STIP wordt gevraagd aan de slag te gaan met (v)echtscheidingsproblematiek. Vanuit de reserve Sociaal Domein wordt bij de behandeling voorjaarsnota 141.300 voor genoemde taken doorgeschoven.