Klimaatbos bij Kopermolen Epe

Het plan voor het aanleggen van een klimaatbos bij De Kopermolen in Zuuk is na een zienswijze en gesprekken met de woonomgeving op diverse platsen gewizjigd. Het is een plan van de provincie Gelderland met al doelstelling ee CO2 uitstoot te verminderen.

Een wandelpad wordt geschrap, er verdwijnen geen bestaande bruggetjes en er vindt alleen regulier onderhoud plaats aan het wilgen- en elzenbosje. Agrarische gronden krijgen een natuurbestemming, waarbij insprekers ook wezen op onvolkomenheden in onderzoekm flora en fauna. Van de 6 hectare wordt 3,5 omgezet in bos en 2,5 hectare in hooilanden. Onderdeel van het plan zijn ook natuurvriendelijke oevers en een poel.