Verkeersmaatregelen Tongerenseweg

EPE - Burgemeester en wethouders zijn het niet met de fractie van het CDA eens dat er wat schort aan de verkeersveiligheid op de Tongerenseweg in Epe. Maar toch komen er maatregelen. 

Het gaat om een dubbele onderbroken asmarkering. Overigens werd er tussen 2014 en 2021 slechts twee keer een ongeval geregistreerd naast een aantal aanrijdingen met materiërle schade die niet werden  gemeld. Hoge snelheid bij het inhalen is de grote boosdoener en dan op het gedeelte van de weg tussen de kom en de Lichmis. En dan gaat het al licht mis....De asmarkering moet bestuurders nu ontmoedigen. Overigens werkt de gemeente aan een mobioliteitsplan voor de hele gemeente en daar zal de Tongerenseweg niet in ontbreken.