Heerde op koers met plannen woningbouw

De gemeente Heerde mag tot 2027 tussen de 350 en 400 woningen bouwen. Dat aantal wordt gemakkelijk gehaald. Een bijgestelde opgave gaat uit van 475 huizen voor 2030, maar gelet op datgene wat de regio's en met name Zwolle en Apeldoorn op de schop nemen kan het zo maar dat Heerde nog wat forser uit mag pakken.

De raadscommissies Samenleving en Ruimte zetten er in de vergadering van 11 januari de tanden in. Dat in het kader van een breed gedragen motie waarin fracties zich uitspreken voor de vorming van een financieel fonds  voor aankoop van gronden en vastgoed als smeermiddel voor gebiedsontwikkeling.

Het college met wethopuder Jan Berkhoff in pole position geeft aan dat er veel (kleine) inbreidingsplannen zijn, maar dat daarnaast gewerkt wordt aan drie uitbreidingsplannen. Het betreft Bovenkamp 3(voornamelijk particuliere gronden), zuidelijk Haneweg Heerde (vooral particuliere gronden met een deel gemeentegronden) en noordelijk van De Kolk Wapenveld (vooral particuliere gronden). 

Heerde bepaalt zich buiten de bebouwde kom op handhaving van het groen en focust op bestaande ervan en gebouwen.