Telefonische hulp voor ouderen rondom coronatesten

 

Uit onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland is gebleken dat een groot aantal mensen zich niet laat testen bij klachten. De testbereidheid is het laagst onder 65-plussers. Dit beeld wordt herkend door de ouderenbonden en lokale welzijnsorganisaties in de gemeente Nunspeet.

Oorzaken kunnen zijn dat ouderen niet goed weten wie ze moeten bellen of wat ze moeten doen. Ook lijkt vervoer naar de teststraat een drempel te zijn voor veel ouderen. Toch is testen wel heel belangrijk om het virus in te dammen. Wanneer er vragen zijn als Moet ik een coronatest laten doen?’, ‘Ik wil een coronatest laten doen, maar hoe moet ik dit regelen?’ en ‘Ik heb geen vervoer. Wie kan mij rijden?’ kan men contact opnemen met Stichting Welzijn Nunspeet (0341-252020), Het Venster (0341-257242) en Zorgcentrum Oranjehof (0577-492278). De welzijnsmedewerkers denken graag mee.