Compensatie ouderbijdragen en kinderopvang Nunspeet

De gemeente Nunspeet compenseert voor betaalde ouderbijdragen en noodopvang Stichting Kindcentrum Nunspeet. Het gaat om 5.539,65 in totaal.

Dit als gevolg van de stop die de rijksoverheid oplegde van 16 maart tot 11 mei dit jaar. Ouders krijgen van de overheid het geld terug en dat geldt dus eveneens voor noodopvang die in deze periode werd verleend.