Horsthoekschool verslaat gemeente Heerde

Aan het eind van het jaar een triomf voor de openbare Horsthoekschool in de jarenlange strijd tegen de gemeente Heerde. Burgemeester en wethouders zien nu in dat het verplicht overplaatsen naar het multifunctioneel centrum De Heerd tot één grote mislukking leidt.

Het college is bereid om 600.000 euro over te maken aan de stichting Proo, parapluorganisatie van de school. Met dat geld kunnen asbestproblemen worden getackeld plus verbouwing en investering. De stichting neemt dan het juridisch en econom isch eigendom over. Járenlang wilde het gemeentebestuur de school dwingen om te verhuizen. Het leidde tot diverse rechtzaken. Schoolbestuur en ouders lieten weten dat ze bij verhuizing de kinderen elders zouden onderbrengen, hetgeen tot opheffing van de school zou leiden. Heerde zou dan nog slechts één openbare basisschool resteren. Het houdt nu in dat in De Heerd lokalen over zijn. Daar maken de beide in het gebouw gevestigde christelijke basisscholen dankbaar gebruik van. De door de ouders gevormnde Veheerstichting in oprichting stemt toe de school bij opheffing naar de gemeente door te sluizen. Maar dat kan gelet op de voorgeschiedenis heel lang duren. Als de raadscommissie op 11 januari het groene licht geeft kan de vlag uit op de school. Past dit in het door oud burgemeester Jacqueline Koops geconstateerde ja zeggen en nee doen? De gemeenteraad buigt zich binnenkort over dit onderwerp.