Emster Bekenpad vertelt over cultuurhistorie en natuur

Het college in Epe staat positief ten opzichte  van een initiatief van de Stichting Behoud Veluwse Beken als het gaat om het realiseren van een Bekenpad. Het verhoogt de beleving van het stroomgebied van de Smallertse en de Nijmolense Beek.

Daarbij ligt het accent op cultuurhistorie en natuur. De beken als motor van ontwikkelingen in het verleden waarbij je kunt denken aan grafheuvels en molens. Er komen zes meter brede natuurstroken. De gemeente wil er 5.000 euro aan bijdragen Ook het Waterschap en de Baron van der Feltz stichting doen mee. Het kost al met al 18.500 euro en die kan de stichting nu ophoesten.