Nunspeet gaat ‘Inclusie Agenda’ opstellen; Iedereen doet mee!

 

Het Nunspeetse gemeentebestuur gaat een ‘Inclusie Agenda’ opstellen. Het doel hiervan is te werken aan een ‘inclusieve samenleving’, waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. In januari 2021 buigt de gemeenteraad zich over de startnotitie, die beschrijft op welke wijze de gemeente Nunspeet gaat werken aan het realiseren van een inclusieve gemeente en het verbeteren van de toegankelijkheid voor iedereen.

 

Gesprekken op gang brengen

“We willen gesprekken in de samenleving op gang brengen” licht wethouder Pieter Teeninga toe, “en vooral  organisaties die geïnspireerd en enthousiast zijn over een inclusief Nunspeet actief betrekken bij de planvorming en uitvoering van de Inclusie Agenda. Denk hierbij aan scholen, ondernemers, kerken, lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het gaat om het ‘weghalen van drempels’, maar vooral om bewustwording. We willen graag dat medewerkers van de gemeente én onze inwoners zich gaan realiseren dat dat er mensen zijn die belemmeringen ervaren in onze samenleving/in Nunspeet. En dat we ons hier van bewust moeten zijn en meer rekening houden en oog hebben voor elkaar. Daar staan we voor en daar gaan we voor!”

 

Ambassadeurs en sleutelfiguren

Het opstellen van een Inclusie Agenda wil de gemeente vooral doen met inbreng van de mensen waarom het gaat. Daarom zullen er ‘ambassadeurs en sleutelfiguren’ worden benaderd, inwoners die weten welke zichtbare en onzichtbare drempels deze mensen in het dagelijkse leven tegen komen.

 

Starten met drie doelgroepen

Inclusie voor iedereen is een complexe opgave. Het plan is om het gefaseerd uit te voeren, en te starten met drie doelgroepen:

  1. Mensen met een beperking
  2. LHBTI-gemeenschap
  3. Ouderen

Er zal per doelgroep een klankbordgroep worden opgericht die zich met name bezig zal houden met de vragen wat er in de gemeente Nunspeet voor hun doelgroep goed gaat, wat beter kan en wat prioriteit moet hebben. Op basis hiervan zullen actiepunten worden geformuleerd die onderdeel zijn van de integrale Inclusie Agenda.

 

Van startnotitie naar Inclusie Agenda

Op 7 januari a.s. zal de politiek in de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich buigen over de startnotie. Wanneer de gemeenteraad op 28 januari a.s. de startnotitie heeft vastgesteld kan het opstellen van de Inclusie Agenda van start. In het najaar van 2021 zal deze gereed zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld. En daarna komt het belangrijkste volgens wethouder Teeninga: “tijd voor actie en uitvoering. Maar de agenda is een dynamisch document en zal nooit ‘af’ zijn. Er zullen altijd acties ‘afgevinkt’ worden en nieuwe initiatieven aan de agenda worden toegevoegd. En, voor een succesvolle aanpak hebben we iedereen nodig. Inclusie geldt overal, gaat over iedereen, en doe je samen!”.