Tollebekerbrug wordt verder opgeknapt

Datum 

 

 


Hoewel er de afgelopen maanden al het nodige aan de Tollebekerbrug is opgeknapt, startte maandag 11 januari de renovatie, die al langer gepland stond. De herstelwerkzaamheden die in november en december uitgevoerd zijn, waren nodig na een aanvaring van een schip met de dichte brug, waardoor de brug ernstig beschadigd was.

De renovatie duurt zeven weken en is volgens planning op 1 maart afgerond. Deze periode is de brug gestremd  voor het auto- en landbouwverkeer. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik blijven maken van de brug.

De omleidingsroute voor autoverkeer en het landbouwverkeer loopt via de Urkerweg (N351) naar de Hannie Schaftweg (N717) en de Nagelerweg (N716).

 

 

Wat gaat er gebeuren?

Belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings- en bediensysteem. Alle beweegbare bruggen en sluizen worden sinds 2014 op afstand bediend, vanuit het provinciehuis in Lelystad. Omdat alle bruggen en sluizen uit  verschillende tijden stammen hebben zij ook allemaal verschillende besturingssystemen. Door nu één uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger.

Het bouwen van het nieuwe besturings- en bediensysteem is een complexe klus. Zo worden de motoren in de brug vervangen, zijn er nieuwe glasvezelleidingen en -verbindingen nodig, moeten de elektrotechnische schakelkasten vernieuwd worden, komen er nieuwe camera’s en moet alles aangesloten worden op de bediencentrale in Lelystad. Werkzaamheden, die deels zichtbaar zijn bij de brug zelf en deels achter de schermen plaatsvinden in de nieuwe technische ruimte of op de centrale in Lelystad.

 

Scheepvaart

Voor de scheepvaart geldt een max. doorvaarhoogte van 2.40 meter. Bedrijven en beroepsvaart kunnen aparte afspraken maken over beperkte doorvaarmomenten in week 4 op donderdag en vrijdag en in week 7 op maandag en dinsdag.

 

Project Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen

De renovatie van de Tollebekerbrug is onderdeel van het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’ van de Provincie Flevoland en waarin alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen in vier jaar worden opgeknapt. Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is het duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. In dit project komen de nieuwste inzichten over techniek samen met de eisen die onze huidige samenleving stelt aan infrastructuur. 13 bruggen en 11 sluizen worden in één programma gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als via de weg. Het afgelopen jaar zijn de Urkersluis en de Arie de Witbrug op Urk en de Friese Sluis bij Lemmer al opgeknapt.

 

Meer informatie

Op de website www.flevowegen.nl/projecten/tollebekerbrug vind u meer informatie over de werkzaamheden aan de Tollebekerbrug. Verder kunt u via de gratis BouwApp de voortgang van de werkzaamheden volgen. Ook wanneer  er onverwachte ontwikkelingen zijn zullen deze in de BouwApp worden gemeld. U kunt de BouwApp downloaden via de App store, de Google Play store.