Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor een nieuw CultuurFonds op Naam

      


 

 

 

ARNHEM-  De provincie Gelderland stelt komend jaar  € 100.000 beschikbaar voor innovatieve participatieprojecten op het gebied van cultuur en erfgoed. De provincie wil een breder publiek bereiken met de lancering van het Fonds Gelderse cultuur, samen doen!’ Dit fonds wordt ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Het Cultuurfonds Gelderland gaat de participatieprojecten beoordelen. Aanvragers kunnen zich vanaf 2021 melden.

Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Cultuur en erfgoed in Gelderland is er om van te genieten. We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners hiermee kennis maken. Ik ben blij met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat ons helpt om dit mogelijk te maken’.

De innovatie kan onder meer komen door samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines of sectoren. Zo kunnen activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed worden gecombineerd. Aanvragers kunnen er ook voor kiezen om juist op te trekken met andere sectoren zoals de zorg, de sport of natuur. Te denken valt bijvoorbeeld aan activiteiten die experimenteren met een ongebruikelijke aanpak, het aangaan van een verrassend partnerschap of het verdiepen van een al bestaande bijzondere cross-over. De beoordeling wordt overgelaten aan het Cultuurfonds Gelderland, omdat het de daarvoor benodigde expertise in huis heeft.

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Een historische kring die samen met kunstenaars en dorpsbewoners korte stop-motion filmpjes maakt op basis van het materiaal dat de historische kring in het archief heeft. Zo wordt de lokale geschiedenis op een nieuwe manier toegankelijk voor een breed publiek.
  • Amateurmuzikanten en -zangers (jong en oud) die samen met professionals en de lokale schermvereniging een muziektheater voorstelling maken. Een schermduel maakt onderdeel uit van deze voorstelling. Vrijwilligers maken de kostuums en het decor voor de voorstelling van natuurlijke en duurzame materialen die zij vinden in hun eigen directe omgeving.

De richtlijnen van het Cultuurfonds zijn ook bij het nieuwe fonds uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cultuurfonds.nl/gelderland 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

Prins Bernhard Cultuurfonds. Het begin van iets moois.

Vanaf januari 2021 start de provincie samen met het Oranje Fonds het fonds ‘Verbind je buurt!’ voor bewonersinitiatieven of sociale initiatieven die zich richten op verbondenheid in de dorpen, wijken en buurten van Gelderland en die mensen met elkaar en/of de samenleving verbinden. Voor meer informatie over dit fonds kunt u kijken op www.oranjefonds.nl/verbind-je-buurt