Strijdigheid over twee huishoudens in één woning Vaassen

De gemeente Epe wijst voor de derde keer een verzoek af om twee huishoudens in een woning aan de Ousde Apeldoornseweg achter elkaar onsder te brengen. Wel zou de oplossing kunnen wordebn gevonden in de sfeer van twee woningen onder één kap.

De gemeente constateert dat in een derde verzoek geen nieuwe argumenten worden aangedragen.  Huishoudens in voor- en achterzijde  leiden volgens de gemeente tot een on gewenst achtererfsituatie, doet inbreuk op het woon- en leefmilieu van omliggende percelen. Daardoor zou een ongewenste situatie ontstaan  wat betreft straat- en bebouwingsbeeld Ook de verkeerssituatie wordt erbij bwetrokken. Het gebruik maken van een fietspad tussen de Oude Apeldoornseweg en de woonwijk voor inrijdende auto's. Daarvoor acht men het fietspad niet breed genoeg. Als twee huishoudens aan weerszijden wonen is er geen probleem en kunnen beide bijgebouwen plaatsen op het achtererf.