Ingrijpende plannen centrum van Wapenveld

De Dorpsraad Wapenveld is druk bezig met plannen voor het opkrikken van het centrum. Het plan voor het nieuwe Dorpsplein wordt binnenkort gepresenteerd. Daarvoor hoopt men snel een convenant met de gemeente Heerde te ondertekenen.

Ook met het Multifunctioneel centrum maakt men vorderingen.  Het gaat om het herinrichten van  het terrein dat wordt ingesloten  door tennishal/Duivensportvereniging  en de woning op de hoek van de Pollstraat/Klapperdijk. Na sloop volgt nieuwbouw van een brandweergarage en sporthal, Hof van Cramer 0-100, nieuwe huisartsenpraktijk en appartementen in opdracht  van Traiada. De gemeenteraad trok 845.000 euro uit voor het omzetten van plannen in concrete tekeningen.