Nunspeet zet in op voorkomen van betalingsachterstandenDe gemeente Nunspeet gaat actief aan de slag met signalen van betalingsachterstanden bij inwoners.
Het landelijke Convenant Vroegsignalering vergemakkelijkt de samenwerking tussen leveranciers en gemeenten. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari 2021 door aan de gemeente. De gemeente doet de inwoners vervolgens een hulpaanbod.

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. Dit wordt mogelijk door een wijziging van de wet en een landelijk convenant, waarbij gemeenten samenwerken op het gebied van betalingsachterstanden met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Nu melden inwoners met schulden zich vaak te laat bij instanties en zijn hun schulden al hoog opgelopen. De stress van schulden heeft grote invloed op gezinnen. Het is daarom goed dat er bij kleinere betalingsachterstanden een signaal naar de gemeente komt. Vervolgens kan de gemeente met hen in gesprek over een oplossing van de schulden. Vanaf 1 januari 2021 kan iedere Nederlander die te laat is met een betaling aan de verhuurder, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of sms’je verwachten vanuit de gemeente. Bij achterstanden bij meerdere partijen gaat Stimenz op huisbezoek.

Voordat de gemeente in actie komt moet er minimaal eerst een herinnering verstuurd zijn door de corporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of het drinkwaterbedrijf. Als de herinnering niets oplevert en het afgesproken aantal dagen verstreken is, zijn de leveranciers verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van klanten. Op haar beurt is de gemeente straks verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand. Die inwoner mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.