Geen jeugdzorg Keetweg Badhuisweg

De initiatiefnemer voor het realiseren van voorzieningen jeugdzorg aan de Keetweg 5 en de Badhuisweg 2 in Heerde heeft zijn plannen ingetrokken.

Het college had al een positieve grondhouding ingenomen. Nu hoeft de gemeenteraad dat dus niet meer te doen. De anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer is ontbonden. Over de beweegredenen zijn geen nadere mededelingen gedaan.