Uitbreiding industrieterrein Eekterveld

De uitbreiding van het bedrijventerrein Eekterveld in Vaassen met vier hectare netto zit er aan te komen. B en W vragen een krediet van 150.000 euro in de kosten van voorbereiding.

Het betreft Eekterveld 4. De meeste grond is in eigendom van de gemeente. Wel staat er een woning. Met de eigenaar daarvan wordt contact gezicht. Daarbij kan het uitdraaien op aankoop door de gemeente of het uitgeven van een deel van de bouwrijpe grond. In regioverband is er ook groen licht voor deze uitbreiding.