Sociale verbondenheid dorpen en wijken nader uitgewerkt

 

 

Initiatieven die wijken prettiger en socialer maken, krijgen opnieuw ondersteuning krijgen van provincie Gelderland. Dat is vastgelegd in het leefbaarheidsprogramma Verbonden met je buurt. Bovendien wordt er meer geïnvesteerd in de vrijwilligers die dit mogelijk maken.

 

Wijkbewoners willen het sociaal goed hebben met elkaar. Zich verbonden voelen, waar mogelijk helpen en samen zijn.Gelderlanders kunnen bij de provincie een advies of een subsidie vragen voor initiatieven die hun wijk verbeteren. Het plan moet aansluiting vinden binnen de eigen gemeente en de verbinding tussen wijkbewoners vergoten. Veel initiatieven worden ondersteund door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Dat zijn de vier samenwerkende organisaties: Spectrum partner met elan, Zorgbelang Inclusief, Plattelands Jongeren Gelderland en de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.  Aanvragers die geadviseerd willen worden over hun wensen, kunnen ook met hun contact opnemen.

 

Een wat grotere variant van deze verbindende projecten zijn de zogeheten dorpendeals. Een dorpendeal wil, met een brede aanpak de sociale verbondenheid lokaal verbeteren. In samenspraak met inwoners en gemeenten. Soms is de situatie ernstiger. Dan wil de provincie gemeenten met hulpbehoevende wijkbewoners ondersteunen, om te voorkomen dat deze mensen afglijden naar een ongewenst situatie. De provincie wil namelijk dat iedereen die wil ook echt mee kan doen. Dat geldt wat Gelderland betreft juist voor de soms wat kwetsbare wijkbewoners, mensen met zeer laag inkomen, LHBTI’ers en eenzamen.

 

Deze ondersteuning is vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie Leefbaarheid. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Mensen hebben goede ideeën om hun omgeving prettiger, socialer te maken. Dat is belangrijk, het versterkt en verbindt een wijk enorm. Ik ben blij dat we ook flexibel zijn en inspelen op situaties zoals COVID-19. Onlangs is daar extra geld voor vrijgemaakt.” 

 

Het programma Leefbaarheid werkt nu ook samen met de collega’s van sport, cultuur en natuur. Die expertise wordt benut om vrijwilligers die in wijken actief zijn, nog beter te helpen. En soms vergroot de provincie lokale leefbaarheid door bewoners energieadviezen te geven of door het bewoonbaar maken van bedrijfspanden. Er is meer aandacht voor de verschillende aspecten van Leefbaarheid.   

 

De Leefbaarheidsambities zijn voor 2020-2024 vastgelegd.