Reconstructie Bloemstraat in Heerde

HEERDE - De gemeente Heerde heeft concrete plannen voor de reconstructie van de Bloemstraat. Daarvoor is een krediet van 643.500 nodig.

Het geld wordt alsvolgt gevonden: 213.200 bijdrage Triada verbeteren  openbare inrichting, 200.000 euro verbeteren vuilemissie, 150.000 euro investeringslijst 2021, 30.000 euro vervanging openbare verlichting en 50.300 euro post groor onderhoud.

Voor aanwonenden en belangstellenden vindt in het najaar een informatiemiddag of -avond plaats. Dat gebeurt niet collectief maar op afspraak.