Gemeentebelangen polst bevolking over vuurwerk

EPE - De fractieb Gemeentebelangen polst de bevolking van Epe over het afsteken van vuurwerk. Een centrale vuurwerkshow wordt als eenm mogelijkheid gezien, maar het probleem van handhaving ziet de fractie daarbij wel als een struikelblok.

Via info@gemeentebelangen-epe.nl kan men kenbaar maken voorstander te zijn van één van e volgende mogelijkheden:

*Handhaven huidige regeling

*Minder vuurwerk

*Afschaffen vuurwerk

De uitkomst van het onderzoek wordt meegenomen in een motie waarmee men een debat in de raad wil bewerkstelligen.