Weer broedende kraanvogels in de Grote Peel

Jonge kraanvogels. Foto Herman Feenstra.

De Peelvenen vormen één van de weinige  hoogveengebieden in ons land. Met succes hebben diverse instanties  verdroging door hoge stukstofdeposities aangepakt, waardoor flora en fauna weer gedijen.

Dat bestond aan aanpak van de dikke laag dood plantmateriaal. Er werden 24 kilometer kades aangelegd, 38 stuwen gemaakt. 15 kilometer watergangen  gedempt. 4 kilometer waterloop aangebracht waardoor regenwater beter wordt vastgehouden. Het veenmos groeit nu beter hetgeen het hoogveen landschap doet herleven. Dat bewijzen zonnedauw, lavendelhei en wollegras plus honderd soorten broevogels.  We noemen de blauwborsten, roodborsttapuiten en geelgorzen. Sinds eeuwen ook weer broedende kraanvogels  die door het stabiele waterpeil  een ideale habitat hebben gevonden. 

Tekst Marijke de Jong provincie Noord Brabant.