Provincie wil meer toekomstbestendige dorpen en wijken

 

De provincie Gelderland maakt werk van de toekomst van haar dorpen en wijken.

Toekomstbestendige dorpen en wijken zijn energieneutraal, zonder wateroverlast en hebben minder last van hittestress. Het zijn dorpen en wijken waar iedereen een passende, betaalbare woning kan vinden. Waar mensen met elkaar in contact staan, naar elkaar omzien en waar inwoners eigen initiatieven voor hun leefomgeving kunnen ontplooien.
We gaan aan de slag met een integrale wijkaanpak.
Lees meer op ons platform. Heb jij goede ideeën? Reageer!