Het uitzetten van dunningspaden metbgeavanceerde apparatuur. Bron: Bosgroepen

Bodemverdichting nekt natuurwaarde

Het inzetten van zwaar materieel bij het aanplanten en uitdunnen van bossen heeft een catastrofale werking op de natuurwaarde. Het inzetten van dunningspaden kan de schade verminderen.

Dat stelt Nature Today doe daarbij een uitgebreide verklaring afgeeft. Bodemverdichting belemmert de infiltratie van bodemwater en van lucht. Dat tast organismen aan en leidt tot afbraak van organisch materiaal. Het zuurstof gehalte neemt af en daarmee de overlevingskans van zaailingen.  De aanleg van dunningspaden stuit op de aanwezigheid van historische wallen, grafheuvels, oude monumentale bomen, jonge aanplant, mierenhopen en dassenbutchten. De paden worden bovendien als lelijk ervaren. Door er prudent mee om te springen kan doorgaande bodemv erzuring worden voorkomen.