Protesten tegen verzilten Volkerak-Zoommeer

Steeds meer inwoners van Zeeland kanten zich tegen plannen van de provincie Zeeland met betrekking tot Volkerak-Zoommeer.

Daarbij ook in toenemende mate ecologen die erop wijzen dat het water zoet moet blijven in verband met de bijzondere matuur die zich heeft ontwikkeld. De locatie is bijzonder door de aanwezigheid van 20.000 meerkoeten die je nergens anders in ons land in zo'n grote hoeveelheid kunt aantreffen. Het laatste woord over deze gevoelige kwestie is nog niet gesproken.