Bestemmingsplan Hart van Oosterwolde

De raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving buigt zich op 2 december over het voorontwerp bestemmingsplan Hart van Oosterwolde. Het gaat om de realisering van een Multi Functioneel Centrum (MFC) op het sportpark De Heughte.

Dat houdt de bouw van een sporthal en een dorpshuis in. Op sde plek waar nu de gymnastiekzaal en het dorpshuis De Heerdt zijn gevestigd verrijzen 14 woningen. Aansluitend bij het MFC worden 10 appartementen gerealiseerd.  Bovendien komt er een centrumplein met commerciële ruimtes.  Er zijn twee zienswijzen inbgediend die de plannen niet veranderen.