Aantal (soorten) insecten neemt sterk af

Onderzoek in Duitsland door  Natuur & Milieu, het vakblad Nature, toont aan dat er sprake is van verontrustende terugloop van (soorten) insecten in Duitsland. Dieter de Cleene schrijft er over.

Het aantal totale biomassa en het aantal soorten daalt sterk in landbouwgebied.  In totaal werden tussen 2008-2017 150 locaties graslanden rn 30 locaties bosgebied gemeten. In graslanden is de biomassa, het aantal beestjes en het aantal soorten respectievelijk met 67, 78 en 34 procent verminderd.  In bosgebied biomassa en soorten met 41 en 36 procent. het aantal insecten bleef daar gelijk.  Het betreft zowel zeldzame als algemene soorten.  de afname is het sterkst in graslanden omnringd door landbouwgebied. Isolement  in het landschap zonder geschikte habitat  speelt parten.