Reddingsactie knikkend nagelkruid

Fotot genomen op landgoed Middachten bij De Steeg door Jaap Bouwman

Staatsbosbeheer,, de Bosgroepen  WUR en Floron werken samen in activiteiten om de zeldzame plantensoort Knikkend Naglekruid voor verdwijning te behoeden. Met name in Gelderland en Noord-Brabant vindt onderzoek plaats naar kansrijke locaties. 

In het voorjaar van 2020 vinden populatieversterkende maatregelen plaats.  In Nederland zijn nog slechts een handjevol natuurlijke populaties. Verdroging. vermesting en verzuring zijn de voornaamste oorzaken van het verdwijnen.  Er zijn nog slechts enkele verspreid liggende locaties, waartussen  geen n atuurlijke uitwisseling van pollen en zaden plaats vindt.  De plant heeft het hele jaar door vochtige licht gebufferde omstandigheden nodig. 

Tekst: Jaap Bouwman en Philippe Vergeer