K.Norelschool Epe plant Cvey-boom

K. Norelschool plant Coveyboom

 

Op het plein van de K. Norelschool in Epe hebben kinderen én leerkrachten deze week een boom geplant. En geen gewone boom ... maar de boom van de zeven gewoonten van Covey.

Deze zeven gewoonten passen heel goed bij de hernieuwde visie en missie van de K. Norel.

Het zijn gewoonten die je helpen keuzes te maken in sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt in álle omstandigheden: thuis, op school en op de sportclub. Het helpt de kinderen zichzelf te ontwikkelen en de rest van hun leven hebben ze daar profijt van.

De komende tijd worden alle gewoonten eigen gemaakt en geïntegreerd in het lesprogramma.