Kootwijkerzand uniek in West-Europa

Zandverstuivingen ontstonden rond 1000 na Christus doordat heidevelden werden overbegraasd en te veel werden afgeplagd. Afplaggen is het verwijderen van de bovenste grondlaad met begroeiing, destijds ten behoeve van de potstalcultuur. Doordat er te intensief werd geplagd was de hei niet meer in staat zich te herstellen, met arme zandgronden als gevolg. De wind zorgde ervoor dat het stuifzand zich steeds verder verspreidde waardoor stuifzandvlakten ontstonden.

Toen het zand zich te ver ging verspreiden, is Staatsbosbeheer opgericht, met als doel de stuifzandvlakten weer te bebossen. Tegenwoordig onderhoudt Staatsbosbeheer verschillende zandvlakten en is het behoud van de stuifzanden juist één van haar taken geworden. Zodat de stuifzandvlakten en haar unieke planten en dieren niet uit Nederland verdwijnen en je kan blijven genieten van deze bijzondere gebieden.

 Het Kootwijkerzand bij Kootwijk is een uniek stukje natuur op de Veluwe. Het is het grootste stuifzandgebied van West-Europa, met 700 hectare aan stuifzand. De wind heeft het natuurgebied gevormd zoals het nu is. Onder andere de vliegdennen zijn gevormd door de wind. Door het wegstuiven van zand zijn de wortels van de bomen bloot komen te liggen. Vanaf de uitkijktoren die op het Kootwijkerzand staat, heb je een mooi uitzicht over het hele natuurgebied. Je kan het gebied gratis bezoeken en er lopen twee wandelroutes doorheen.