LEEFBAARHEIDSALLIANTIE BLIJFT GELDERSE SOCIALE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

 

 

Provincie Gelderland trekt opnieuw ruim 3,9 miljoen euro uit voor de Leefbaarheidsalliantie. Daarmee kunnen de Plattelands Jongeren Gelderland, Stichting Zorgbelang Inclusief, Vereniging DKK Gelderland en Stichting Spectrum, partner met elan namens de provincie het programma Leefbaarheid uitvoeren. De genoemde organisaties zijn aangewezen als Diensten van Algemeen Economisch Belang. Door deze formele aanwijzing wordt het Gelders budget niet als staatssteun beschouwd. Dit leefbaarheidsgeld is bestemd voor de jaren 2021-2024. 

 

Het programma Leefbaarheid ondersteunt (adviserend en financieel) sociale initiatieven van inwoners in wijken en dorpen. Met name rondom dorpshuizen en wijkcentra. Ook is er ondersteuning voor wijkbewoners voor hun input over toekomstige planontwikkelingen in hun leefomgeving. En aandacht voor ontwikkeling van Gelderse vrijwilligers, bijvoorbeeld via het faciliteren van een opleiding. Tijdens de opkomst van corona is de leefbaarheidsalliantie nauw betrokken geweest bij het mogelijk maken van verschillende lokale, professionele en persoonlijke initiatieven. Verder gaan de nieuwe dorpendeals steeds meer vorm krijgen. In samenspraak met een gemeente kunnen bewoners plannen realiseren die hun wijk socialer maken. 

 

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik ben trots op de partners van de Leefbaarheidsalliantie. Wat hebben ze een werk verzet. Daarnaast hebben ze gedurende de corona-periode concreet hulp geboden aan degenen die hun omgeving concreet wilden helpen. En dan werk je dus echt aan een leefbaar Gelderland.”