Een van de prachtige foto's van Mark Zekhuis, waarmee hij dit boek meerwaarde bezorgt.

Informatief boek over Wolven op de Veluwe


Er zijn op het Coronavirus na in Gelderland weinig onderwerpen die het fenomeen van de wolf op de Veluwe overstijgen. Daarbij speelt de fantasie in discussies nogal eens parten. Auteur en historicus Evert de Jonge biedt degenen die er meer over willen weten met zijn boek ‘Wolven op de Veluwe”(Hun geschiedenis en terugkeer) een vracht aan waardevolle informatie. De prachtige natuuropnames van Mark Zekhuis zijn niet alleen ondersteunend, ze geven het epos een stuk meerwaarde.

De Jong legt uit hoe mens en wolf voor de Middeleeuwen elkaar met rust lieten in hun jacht op groter wild. Er was immers genoeg van. Dat beeld veranderde bij de grootscheepse ontginning, waardoor een concurrentiepositie ontstond. De wijze waarop de homo sapiens de wolf uitschakelt is er niet één om trots op te zijn. Op de momenten dat de Veluwe, want over dat gebied hebben we het, ontvolkt (pest, oorlog) grijpt de wolf zijn/haar kans. De adel met haar vele verworvenheden geeft het gemene volk opdracht om de plaaggeest te bejagen. Het krijgt demonische trekken toegdicht, waarbij Roodkapje slechts een eufemisme is.
Uiteindelijk verdwijnt de wolf uit beeld, maar vanuit Oost Europa volgde recent de rentree. Een zegen voor het natuurlijk evenwicht of desastreus voor met name de moeflon? Schadelijk voor de agrariërs, maar in hoeverre? Is de Veluwe een te klein leefgebied? Het is aan de wolf omdat te bepalen. Die is eigener beweging naar deze regio afgereisd. Zonder mobiele ondersteuning, want het dier spot met afstanden van 600 kilometer en meer. Daar waar de wolf het allemaal beloopt is er bij menig menselijke vijand één op de loop.

Gedegen

Zoals gezegd steken de fabels de waarheid naar de kroon en daarmee wordt in dit werk afgerekend. De Jong voorziet de lezer van gedegen informatie op grond waarvan deze zich een onafhankelijk oordeel kan vellen. Dat hangt natuurlijk af van de wijze waarop hij of zij in deze materie staat. Vlot geschreven, opgeleukt met anekdotes en voorzien van prachtige illustraties die de tekst tot de verbeelding doen spreken. De auteur geeft met dit boek zijn eerdere gewaardeerde bijdragen over lokale en regionale geschiedenis een mooi vervolg. Een must voor wie z’n eigen omgeving en alles wat zich daarin afspeelt serieus neemt.

‘Wolven op de Veluwe’ is een uitgave van uitgeverij Gelderland Epe, die regionaal talent een platform biedt.

Dick van der Veen