Drenthe zet miljoenen in voor natuurherstel

De provincie Drenthe trekt 6,3 miljoen euro uit voor herstel van diverse natuurgebieden.De oevrmaat aan stikstof wordt op verschillende wijze bestreden. Dat gebeurt in de Natura 2000-gebieden Borgerveen, Fochtheloërveen, Mantingerzand, Mantinherbos, Dwingelderveld, Drents Friese Wold &  Leggerderveld, Drentsche Aa en Elperstrand.

De uitvoering is in handen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drents Landschap en Bosgroepen. De intensiteit waarmee een en ander wordt aangepakt nverschilt. Het moetb allemaal leiden tot het (beter) imn stand houden van biodiversiteit.

Natuurmonumenten  zet zich de komende drie jaar in voor behoud van het open heidelandschap in het Holtingerveld, een natuurgebied dat ligt ingeklemd tussen Havelte,n Wapserveen en Uffelte.  Een overmaat aan stikstof, geleverd door landbouw, verkeer en industrie, leidt tot ernstige reductie van hei en plantensoortemn als klokjesgentiaan, gentiaanblauwtje en ook van zandbijen. De maatregelen die gefaseerd geburen in het najaar bestaan onder meer uit afplaggen, maaien, het vrijmakem van venranden.  Daarbij bewijst het schaap diensten als levende maaimachine. Fietsers en wandelaars zullen er enige overlast van ondervinden in de sfeer van geluid van machinwes, maar krijgen straks een veel mooier landschap terug. De Steenwijker Courant volgtn met een artikel de Drentse plannen.