Zeeland wil meest bijvriendelijke provincie worden

Deze foto van Omroep Zeeland maakt duidelijk waar het om gaat

De provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Kapelle en Ternuezen trekken 150.000 euro uit om wilde bijen en andere insecten te beschermen. Dit in het kader van het project 'Meer natuur voor pittig fruit.' Het geld wordt besteed aan nestblokken en bloemstroken.

Dat mist z'n uitwerking niet als het om het stofferen van het landschap gaat, maar de primaire insteek is tot een betere kwaliteit fruit te komen. Verbetering van het leefgebied geeft daartoe een handreiking. Zeeland kent liefst 200 bijensoorten. Door bestuiving ontstaan betere vruchten. Dat kan de fruittelers door hogere opbrengst van appels en peren een hoop geld opleveren.  Bloemstroken leiden tot een higere mate van biodiversiteit.  Nederland isEuropees koploper in het gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare landbouwgrond. In de zoektocht naar alternatieven moet dat tot een sterke reductie leiden.