Teunisbloempijlstaart heeft zich gevestigd

Het is niet alleen kommer en kwel met de vlinderstand. Hoewel deze in z'n algemeenheid een dalende tendens vertoont is de teunisbloempijlstaart een uitzondering.

Ze is in 1996 voor het eerst in ons land waargenomen en nu voor het tiende jaar op rij zijn in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland rupsen waargenomen.  De oorzaak is de opwarming van ons klimaat. De vlinder komt voor op open plekken, vochtige bossen, aan bosranden en andere plekken waar de waardplant staat, op braakliggende terreinen. De rupsen leven van (middelste) teunisbloem. (harig) wilgenroosje, basterdwederik en grote kattenstaarft. De teunisbloempijlstaart  is de enige soort die  geen pijl aan de staart heeft.

 

Info: Vlinderstichting / Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht