In coronajaar 2020 veel schoolverzuim

HEERDE - In 2020  was zowel in het basis- al;s voortgezet onderwijsin de gemeente Heerde sprake van nogal wat schoolverzuim. Samen met de leerplichtambtenaar trad de gemeente daar tegenop.

 

In 63,8 perocent van de gevallen werd na één tussenkomst het verzuim opgeheven. De zomerschool die in dit jaar samen met Epe functioneerde krijgt in 2021 een vervolg. Het werd als een succes ervaren. Bij ouders met niet Nederrlandse achtergrond heerste veel verwarring over de maatregelen.