Heggen moeten de diversiteit van diersoorten versterken.

Wallonnië legt 4.000 kilometer heggen aan

De toerist die over enige tijd Wallonië binnen rijdt zal zich verbazen over de veranderingen in het landschap. De Waalse regering heeft besloten om 4.000 km heggen aan te leggen om er de open plekken in het blandschap mee te verbinden.

Jaarlijks moet er 10 viertkante km aan natuur bij, door uitbreidingn van bestaande of aanleg van nieuwe natuur.  Ook komen er één miljoen bomen bij. De habitat is de afgelopen decennia verstoord. Er is daardoor een versnipperde verbinding, hetgeen contacten tussen dieren bemoeilijkt en inteelt in de hand werkt. Door houtkant en heggemn kunnen de contacten wel tot stand komen en zal de diversiteit toenemen.  Ook zullen heggen erosie tegengaan. Met name sde vogelsoorten hebben flink moeten inleveren.