Vermindering vogelstand door drukte mensen

Onderzoekers van de Universiteit Wageningen stellen vast dat in (natuur)gebieden waar weinig mensen komen  de vogekstand aanmerkelijk groter is dan op plekken waar juist veel drukte is. Een pleidooi om sommige delen voor recreatie langdurig of tijdelijk af te sluiten.

Dait bericht De Gelderlander. Op sommige locaties zijn tot de helft minder nachtzwaluwen dan op andere. Ook stelt men vast dat honden de vogels geen goed doen. Het effect ervan zou al tot op een kilometer afstand merkbaar zijn. Overigens is het niet aan onderzoekers om tot afsluiting over te gaan. Dat is een zaak van de politiek. Ook is het de vraag hoe je zo'n maatregel moet effectueren. Misschien door nog wat meer vliegtuigen dan gepland over de Veluwe te laten gaan zeggen sceptici.