Onderzoek verdwijnen vogelsoorten

Vogelbescherming Nederland en SOVON  Vogelonderzoek hebben na 20 jaar de vogelgebieden in Nederland in kaart gebracht die voldoen aan de regels van IBA, Important Bird and Biodiversity Area. Van de oude zijn er 39 vervallen.

Het gaat om in totaal meer dan 100 soorten. Het gaat niet goed met diverse natuurgebieden omdat vogelsoorten verdwenen of in steeds kleinere aantallen voorkomen. Hoopvol is wel de nieuwe broedplaats vestiging van kraanvogel, middelste bonte specht, oehoe en zeearend.  Ook zee- en kustvogels horen er bij zoals de Bruine Bank en de Hollandse Kust. Er zijn vier land- en zes zeegebieden die op de nominatie staan te worden toegevoegd zoals Doggersbank en Klaversbank. Tot de bijna verdwenen soorten behoort onder andere de korhoen die in ons land alleen nog voorkomt op de Sallandse Heuvelrug.  Er is een grondig onderzoek nodig naar oorzaak en gevolg. de aanwezigheid van vogelsoorten speelt een rol bij het vaststellen en handhaven van Natura 2000 gebieden.