Column "Gait van de Renderklippen"

Prijs: 14,95 EUR
De column "Gait van de Renderklippen" blijft ook na het opheffen van het weekblad "Veluweland" verkrijgbaar voor inwoners van de gemeenten Epe, Heerde en Hattem. Door voor 1 januari 2020 bovenstaand bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL03RABO0321386221 onder vermelding van uw mailadres, krijgt u wekelijks de rubriek per mail toegestuurd.