Veiliger buitengebied in Gelderland

Op het provinciehuis hebben 77 vertegenwoordigers van diverse organisaties een overeenkomst getekend waarin ze verklaren te zullen waken  over Veilig Buitengebied Gelderland. De gevoelens van onveiligheid zijn ook de het provinciebestuur een doorn in het oog.Vooral het op elkaar afstemmen van info is de afspraak.

De Agenda Veilig Buitengebied moet daarop een rem zetten. Vooral in 2017 was het goed mis met illegale praktijken op vakantieparken en in natuurgebieden. Dat constateert Lokaal Gelderland in de nieuwsbrief van de Koninklijke Nederlandse  Vereniging van Natuurtoezicht.  In hoeverre ook de agrariërs betrokken zijn hangt af van de diplomatie. In plaats van een ambtenaar iemand laten communiceren die de taal spreekt lijkt een waardevolle insteek. De samenwerking geldt politie, gemeenten, terreinbeheerders en grondeigenaren.