De Petruskerk van Woldendorp. Foto Dickelbers, Wikimedia.

Inspirerende Eems-Dollarwandeltocht

Een wandeltocht op 8 februari in het uiterste Noordoosten van Nederland. Vanuit het dorp Woldendorp daterend uit de tijd van de Romeinen loop je via een prachtig parkbos naar de weidse natuur van het Eems-Dollardgebied. Polders, dijken, molens, dorpen en havens, je komt het allemaal tegen tijdens de wandeltocht in dit unieke stuk Groningen.

Je kunt kiezen uit de afstanden 25, 40 en 50km

Eems-Dollard wandeltocht

Woldendorp is van oorsprong een radiair wierdendorp.
De oorsprong ervan ligt voor het begin van de jaartelling, maar de wierde is een tijdlang onbewoond geweest.
Bij Woldendorp heeft zich in de loop van de tijd op de wegen naar de wierde enige lintbebouwing gevormd.
De wierde van Woldendorp dateert al uit de romeinse tijd. In de middeleeuwen lag het dorp aan de achterzijde van de oeverwal langs de Eems, dicht bij het veengebied.

De 25 km lopers doen eerst een ronde Woldendorp met zijn prachtige parkbos en nog meer natuurschoon van circa 4.5 km. Daarna sluiten ze zich op de zwaagweg bij de 40 en 50 km lopers aan. Gezamelijk gaan ze via reideweidepolder en de Joh.Kerkhovenpolder naar het Eems-Dollard gebied met zij prachtige natuurschoon.

De eerste rust is voor de 25 km lopers op 12 km en voor de 40 en 50 km lopers op 8.7 km bij het bezoekerscentrum 'DOLLARD' van het Groninger Landschap dicht bij de Punt van Reide. Van hieruit gaan ze via de Eemsdijk naar het mooie wierdedorp Termunten
Vandaar lopen ze langs de dijk naar het mooie havendorp Termunterzijl waar ze gezamelijk van een tweede rust genieten bij Vispaleis Westerhuis. Voor de 25 km is dit op 17 km, voorde 40 en 50 km is het 13 km.

Na deze rust gaan ze over de mooie 'boog van ziel '(sluis) waar ze een prachtig zicht op het mooi haventje hebben en het diep.
Na langs het diep gelopen te hebben gaan we via camping gebied 'Klein Denemarken naar het mooie natuurgebied van Borgsweer en naar Lalleweer waar ze genieten van de derde rust bij de fam Noordam voor de 25 km op 21 km en voor de 50ers op 18 km.
Na deze rust gaat de 25 km via het hoogholtje weer naar woldendorp, terwijl de 40 en 50 km lopers langs het Termunterzijldiep--zomerdijk naar hun 4de rustplaats gaan bij recreatiepark 'Klein Finland' bij het prachtige Hondshalstermeer.
Na deze rust gaan de 40 km-lopers langs de zuidzijde van het meer naar het dorpje 't WAAR. De 50 km lopers gaan via de noordzijde van het Hondshalstermeer en Wagenborgen en Hamrik, met zijn beide molens, naar Nw Scheemda waar ze langs het diep zich in T,WAAR weer aansluiten bij de 40ers.

Vanuit dit dorpje lopen ze door het mooie natuurgebied van Nieuwolda naar hun vijfde rustplaats bij Eetcafe Buurke te Nieuwolda. voor de 40ers op 32 km ,voor de 50ers op 42km. Met de laatste kilometers in het verschiet lopen ze door het bos van Niewolda-oost weer naar Woldendorp waar ze zich vlak voor Woldendorp weer aansluiten bij de 25 km-lopers met nog 2 km naarde finisch.

VEEL WANDELPLEZIER. Feiko Stoppels-Klaas Brouwer en Heiko Dorenbos

 

Info:  www.flal.nl