Nieuwbouw Da Costa Elspeet van start

 

Deze week start aannemer Van der Leij Bouwbedrijven uit Apeldoorn met de nieuwbouw van de Da Costa school op de huidige locatie aan de Vierhouterweg in Elspeet. Renovatie van het oude schoolgebouw was niet haalbaar met het oog op duurzaamheid, onderwijsvernieuwing en passend onderwijs.

 

De naastgelegen gymzaal wordt ondergebracht in het nieuwe gebouw. De openbare ruimte rondom de school wordt ook aangepakt, met name het groen en de infrastructuur voor de school vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.
Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is heel blij dat de nieuwbouw van de Da Costa school in Elspeet start: “Na een grondige renovatie van de Boaz – Jachin school in Elspeet en een beperkte aanpassing van de Beatrixschool in Hulshorst start nu het eerste nieuwbouwproject als onderdeel van het Strategisch Huisvestingplan om de onderwijsvoorzieningen in de gemeente Nunspeet te revitaliseren.”
Het nieuwe huisvestingsconcept is samen met het team van de Da Costa en de architect opgesteld. Directeur Albert Magré: “Het schoolgebouw is gebaseerd op onze visie die we vorig jaar hebben opgesteld. Om deze visie in de praktijk gestalte te geven, moeten de leerlingen kunnen werken in uitdagende leeromgevingen. Dat denken we te kunnen realiseren in het nieuwe schoolgebouw.”
Het nieuwe gebouw is compact. De lokalen liggen straks rondom de centrale ruimte die onderwijskundig wordt ingezet. Open en lichte ruimtes die flexibel zijn en voor meerdere doelen inzetbaar zijn. Het gebouw kent twee verdiepingen waarbij op de begane groep de onderbouw en op de eerste etage de bovenbouw gehuisvest is.
De planning is dat de nieuwe school vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 in gebruik wordt genomen.