Meer parkeergelegenheid Kuilakkerweg Emst

De gemeente Epe wil in de nijpende vraag aan parkeergelegenheid in Emst voorzien door extra plekken te realiseren op de Kuilakkerweg ter hoogte van de kruising met de Hullandstraat. Het geld ervoor, 8.500 euro, komt uit het restant van de pot uitbreiding parkeermogelijkheden Emst-Oene.

De parkeerdruk op deze plek in Emst is groot. Er wordt her en der fout geparkeerd, hetgeen onveilige situaties in de hand werkt. Er is afstemming met handhaving en dat levert nogal wat boetes op. Dat nu leidde tot verzoeken aan de gemeente om iets aan het probleem te doen. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Uitvoering kan plaats vinden in het tweede kwartaal van dit jaar.