Renovatie gemeentehuis door Marku bouw

De verbouw van het gemeentehuis in Epe wordt uitgevord door Marku bouw uit Lichtenvoorde. Volgens de gemeente voldoert deze het best aan de eisen en is het voordeligst.

Daarbij gaat het om budget (kansen bezuinigingen), overlastbeperking en ontzorgen. Wanneer de gemeente niet met Marku bouw tot overeenstemming komt over het voldoen aan voorwaarden  woredt Aaanemersbedrijf Van Norel uit Epe aklsnog ingeschakeld. Deze blijft negen maanden in de wachtkamer.