Oberammergauer Passionsspiele verplaatst naar 2022

 

De 42e editie van de Oberammergauer Passionsspiele in de Duitse deelstaat Beieren wordt
vanwege de actuele situatie rondom de coronapandemie uitgesteld. Aanleiding hiervoor is
een mededeling van het Landratsamt Garmisch-Partenkirchen dat de Passiespelen op dit
moment niet kunnen doorgaan: “De gezondheid van onze bezoekers en iedereen die
meewerkt aan de voorstellingen heeft voor ons de hoogste prioriteit. Vandaar dat we de
première van de Passiespelen, die gepland stond voor 16 mei 2020, verschuiven naar 2022.”

Voor het besluit om de Passiespelen van Oberammergau niet te laten doorgaan, baseerden het
Landratsamt (districtskantoor) van Garmisch-Partenkirchen en het verantwoordelijke
Gesundheitsamt (gezondheidsdienst) zich op de Duitse Infektionsschutzgesetz (wet inzake
infectiebescherming): “Het Gesundheitsamt heeft een inschatting gemaakt van de risico’s en op
basis hiervan is vastgesteld dat het tot in de herfst niet mogelijk is de Passiespelen op te voeren.
Hoewel we ervan uitgaan dat de beperkingen in het openbare leven weer kunnen worden
afgebouwd zodra de exponentiële toename van besmettingen wordt onderbroken, zal er nog
lange tijd sprake zijn van een hoog risico op nieuwe besmettingen. We kunnen op dit moment
dan ook al met zekerheid zeggen dat een evenement met de omvang van de Passiespelen niet
uitvoerbaar is. Het risico dat er nieuwe besmettingsketens zullen ontstaan is daarvoor te groot.
Vandaar dat het evenement vanuit preventieve gezondheidsoverwegingen moet worden
afgelast.”

Ook voor de gemeente Oberammergau en de organisatie van de Passiespelen rondom regisseur
Christian Stückl staat de gezondheid van de bevolking op de eerste plaats. Door de
coronapandemie is het onmogelijk de aanstaande Passiespelen op te voeren zonder de
bezoekers en iedereen die eraan meewerkt in gevaar te brengen. Aangezien het onzeker is hoe
de rest van het jaar zal verlopen, leek het evenement slechts enkele maanden uitstellen voor
alle betrokkenen eveneens geen goede optie.

Gelofte naar aanleiding van de pest in 1633
De Passiespelen komen voort uit een gelofte die de inwoners van het Beierse dorp
Oberammergau in 1633 deden toen het dorp werd geteisterd door de pest. Ze beloofden God
het passieverhaal, over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus, om de tien jaar
op te voeren als niemand meer aan de pest zou sterven. De eerste editie vond in 1634 plaats.
De dorpsbewoners willen deze gelofte uit 1633 graag in ere houden en dus wordt er momenteel
al een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het Passiespel van 2022. De première staat
gepland op 21 mei 2022, de overige speeldata worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Passiespelen in het verleden ook verzet of afgelast
Het is in het verleden al eerder voorgekomen dat de Passiespelen verzet of zelfs helemaal
afgelast werden. In 1770 konden ze vanwege een algemeen verbod niet plaatsvinden en in 1940
gooide de Tweede Wereldoorlog roet in het eten. In 1920 besloot de gemeenteraad met het oog
op het grote aantal mensen dat in de Eerste Wereldoorlog was gesneuveld de voorbereidingen
voor de Passiespelen niet in gang te zetten, om ze vervolgens in 1922 alsnog in te halen.

Voor de Oberammergauer Passionsspiele stonden van 16 mei t/m 4 oktober 2020 in totaal 103
voorstellingen gepland. Het Passionstheater in Oberammergau biedt ruimte aan ongeveer 4.500
toeschouwers en is daarmee wereldwijd het grootste openluchttheater met overdekte
zitplaatsen. Naar verwachting zouden voor dit spektakel zo’n 450.000 bezoekers van over de
hele wereld naar Oberammergau afreizen. www.passionsspiele-oberammergau.de