Coördinatieregeling zonnepark De Horst

Het college in Epe stelt de raad voor om in het geval van zonnepark De Horst (zie ook daar op de site) een coördinatieregeling toe te passen. Het moet de afwikkeling van het project gemakkelijker maken.

Bij dit project spelen bestemmingsplan herziening, omgevingsvergunning en eventueel vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming. Initiatiefnemer Statkraft  krijgt het college aan zijn kant voor toepassing van artikel 3.30 van de Wet Ruimtelijme Ordening. Daarbij worden alle gemeentelijke besluiten en eventueel die van de provincie geklusterd. Voor inwoners één loket en een procedure. Gecoördineerde zienswijze tegen alle ontwerpbesluiten en een keer beroep Raad van State tegen definitieve besluiten.  Het zonnepark voldoet volgens b en w aan eisen gecoördineerde regeling. Het past, aldus het college, in het streven naar versnelde energietransitie waarvan de overtheid een speerpunt maakt.