Epe: lessen e-bike voor ouderen

De Fietsersbond Epe partcipeert in het geven van lessen rijden op de elektrische fiets voor ouderen. De praktijk wijst uit dat daar grote behoefte aan is omdat er nogal eens wat mis gaat.

De Fietsersbond  leverde een belangrijk aandeel aan de totstandkoming van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Daarbij ligt het accent  naast veilig fietsen op meer bewegen. Samen met andere instanties worden daarvoor de komende drie jaar  projecten opgezet. Rijk en provincie, de laatste op het vlak van scholing, financieren. Wat de corona maatregelen in de centra  betreft denkt de Bond dat fietsers en voetgangers elkaar de ruimte gunnen.