Prachtige natuurwandelingen in een fraaie outfit

 

In  het Wandelboekje voor natuurvrienden verzamelt  Wim Huijsser 40 wandelingen die prominente bestuurders van natuurbeschermingsorganisaties maakten. Indachtig de beleving van de natuurvorsers Eli Heimans (1861-1914) en Jac.P.Tijsse (1865-1945) ruim een eeuw eerder. In 1900 zetten zij, schoolhoofden in Amsterdam, datgene op papier waarvan ze vonden ‘dat het noodde om er op uit te trekken en met open ogen rond te zien.’

De drive is 120 jaar later onveranderd. Het  ‘Komt. akkers, mee  naar buiten’, zoals Heimans en Thijsse hun boekje doopten, is dezelfde uitnodiging die de 40 natuurliefhebbers-van-nu aan hun landgenoten sturen. Samengebracht in een fraai geïllustreerd boek. Veertig favoriete wandelingen door het gehele land met een focus op Gelderland, waar je voor zestien wandelingen van uiteenlopende lengte op pad kunt.

Iedere wandeling is overzichtelijk in kaart gebracht. Een aantal routes is gemarkeerd. Je krijgt via tekst en foto’s een goed beeld van de flora en fauna met de erbij behorende achtergronden. Ook de bezienswaardigheden krijgen alle aandacht. De lengte varieert van 3,5 tot 16 kilometer.Om in de geest van Heimans en Thijsse te blijven zijn fragmenten uit hun wandelboekje toegevoegd.

Opvallend ook de fraaie vormgeving door Daphne de Bruijn en Harry Harsema.  Wie het natuurschoon van Nederland echt wil leren kennen en ervan genieten kan niet om deze uitgave heen.