Franciscus in vuur en vlam. (Foto Storytrail)

Franciscus maakt je wijzer in en over Haarlem

Een stadswandeling door Haarlem heeft zoveel meer waarde als je die maakt aan de hand van stadsverteller Franciscus. Hij leert je 17 november alles over de historie kennen.

Die is als het om Haarlem gaat niet mals. Je ziet in gedachten Kenau op de stadsmuren staan om de vijandige Spanjaarden een halt toe te roepen. Sopanjaarden die juist door Amsterdam zijn bevoorraad. De hongerige Haarlemmer staan voor een schier hopelzoe taak. Op een ander moment krijgt Haarlem het met de West-Friezen aan de stok en wil dat een lesje leren. Dan is er nog de herberg Malle Babbe, eeuwen voordat Rob de Bijs op die gedachten voorthinkte. 

 De wandeling begint om 14.00 uur. Vertrekt vanaf de Grote Markt 16.Duurt anderhalf uur. Storytrail Haarlem staat er borg voor.

 

Info:  info@onsloket.nl