Thea van der Veen-van Huffelen geridderd

EPE - Thea van der Veen-van Huffelen ontving vanmiddag een koninklijke onderscheiding. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Tom Horn schetste haar verdiensten voor onder meer de Reumapatiëntenvereniging Noordoost Veluwe.

Ze was 20 jaar onafgebroken voorzitter en  regelde daarnaast de financiën. Samen met  haar dochter Patricia redigeerde  ze het verenigingsblad. Thea nam tien jaar lang de de zorg op zich voor een  oom en tante, maakte zich verdienstelijk voor de Dialectkring gemeente Epe, door samen met haar man Dick jarenlang Thomasvaer en Pieternel op te voeren. In ruim 240 Limericks namen ze een jaar onder de loep. In verband met corona speldde haar echtgenoot de versierselen op de revers.